con·cert het, -en, -je; muziekuitvoering voor publiek; op 31 januari 2016, aanvang 15.00 uur, vindt in Boxtel, in de magnifieke Sint Petrusbasiliek, een luisterrijk concert plaats, met medewerking van drie excellente vocaal ensembles

ra·vis·sant bnw, bijw, -e, -er, -st; 1 bekoorlijk aanlokkelijk, aantrekkelijk, alleraardigst, allerliefst, attractief, betoverend, bevallig, charmant, gracieus, innemend, lieflijk, lieftallig, prettig, snoezig, verleidelijk; 2 verrukkelijk beeldig, delicieus, elysisch, enig, genotvol, goddelijk, hemels, overheerlijk, prachtig, zalig

Sint Pe·trus·ba·si·liek dé; adres Oude Kerkstraat 20, Boxtel; katholiek kerkgebouw van de Heilig Hartparochie te Boxtel, laatgotische kruisbasiliek, gebouwd in de 15e en 16e eeuw op een kerkheuvel, oorspronkelijk eigendom van de Heer van Boxtel, oudste vermelding dateert van 1293, waar kort voor 1380 het Heilig Bloedwonder plaatsvond, van 1648 tot 1798 in bezit van de hervormden, in 1842 voorzien van een heus Smits-orgel, in 2011 de eretitel Basiliek ontvangen van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

O Je·su Chris·te motet; muziek Jacob van Berchem *1505 †1567; sing off tussen de koren

vrij·e toe·gang uitdr; het concert is openbaar; de toegang is gratis zie collecte

Col·le·gi·um Mu·si·cum Am·ster·dam *1935; koor met rijke traditie in de uitvoering van de weelderige Nederlandse 15e en 16e eeuwse polyfonie, onder leiding van Anthony Zielhorst, ~ is een activiteit van Stichting Collegium Musicum Amstelodamense

An·tho·ny Ziel·horst m, *1952 Culemborg; leider van muziekafdeling van de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; publicist in wetenschappelijke tijdschriften; redacteur bij het Gregoriusblad; voorzitter van stichting Amici Cantus Gregoriani; dirigent van Ad Parnassum, Nederlands Zangtheater Amsterdam, Gregoriaans Koor Utrecht; meer dan eens gastdirigent van Vocaal Ensemble Coqu Utrecht; maar bovenal artistiek leider, dirigent en inspirator van Collegium Musicum Amsterdam


Sanc·tus, Be·ne·dic·tus delen uit Missa Papae Marcelli; muziek Giovanni Pierluigi da Palestrina *1525 †1594

Da pa·cem motet; muziek Carlo Gesualdo *1561 †1613, vervolledigd door Igor Stravinsky *1882 †1971

Ag·nus De·i deel uit Missa Papae Marcelli; muziek Giovanni Pierluigi da Palestrina

O·che Nas onzevader; muziek Igor Stravinsky

Tu·le·runt Do·mi·num me·um motet; muziek Nicolas Gombert *1495 †1560; lijflied van het Basilius College, nu juist uitgevoerd door Collegium Musicum Amsterdam!

Ra·di·o Times *2000 †2005 *2016; barbershop quartet, gespecialiseerd in het Nederlandstalige lied uit de veertiger en vijftiger jaren van de twintigste eeuw; drievoudig Nederlands kampioen, winnaar Irish barbershop convention, zesde plek Europese barbershop convention; dat was toen, hoe gaat het na 10 jaar; samenstelling Willard Bekkers, Mario Lamers, Peer Doevendans, Luc Schoute


Jij bent tel·kens nieuw voor mij lied uit 1958 oorspronkelijk van Jaap Dubbelboer *1929 †2003 begeleid door orkest olv Henk van Dijk, tekst Jaap Dubbelboer, muziek Henk van Dijk, arrangement Rob van der Meule *1962

e·clat (fra) znw, m; luister, opzien

Bloe·sem van se·rin·gen lied uit 1947 oorspronkelijk van Karel van der Velden *1921 †1993 begeleid door The Skymasters olv Pi Scheffer *1909 †1988, tekst Han Dunk *1909 †1996 en Jan Vogel *1902 †1983, muziek Pi Scheffer, arrangement Rob van der Meule

Een heel klein huis·je met een tuin·tje lied uit 1943 oorspronkelijk van Marcel Thielemans *1912 †2003 begeleid door The Ramblers *1926 olv Theo Uden Masman *1901 †1965, tekst en muziek Jack Bulterman *1909 †1977; ik heb een huis met een tuin·tje ge·huurd lied uit 1938 oorspronkelijk van August de Laat *1882 †1966 begeleid door The Ramblers olv Theo Uden Masman, tekst en muziek Henri Theunisse *1887 †1956; arrangement Rob van der Meule

Ba·si·li·us Col·le·ge het; *2011; Nederlands kamerkoor voor beroepsmusici die wensen te zingen in een koor van hoog niveau; onder leiding van Bas Ramselaar; repertoire bestaat voornamelijk uit renaissance en romantiek, aangevuld met muziek uit de tussenliggende periode en moderne werken ; deelnemers Thea Bakker, André van den Bergh, Margo van Biezen, Kees Doevendans, Peer Doevendans, Margareth Iping, Bert van Kooten, Saskia Kruysse, Gijsbert van de Lagemaat, Arie Perk, Maria Segura Thijssen, Caralita Vincenten, Dik de Weger, Claudia Witlam, Rineke de Wit

Bas Ram·se·laar m, *1961 Amersfoort; (gewezen) (solo)zanger bij het Nederlands Kamerkoor, het solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging en het solistenensemble Le Nuove Musiche, voor talrijke radio-, tv- en cd-opnamen; docent zang, stem- en koorvorming; (gewezen) dirigent van het Sint Joris Kamerkoor, Toonkunst Amersfoort, Bach Cantorij Baarn & Orkest, Amersfoorts Cantatekoor & Orkest; maar bovenal artistiek leider, dirigent en inspirator van het Basilius College


Lief·de lied; tekst Petrus Augustus de Génestet *1829 †1861; muziek Andries Clement *1943 †2015

Daar waar geen gras wou groei·en lied; tekst psalm 107, vers 17; muziek Andries Clement

Hoog·lied I lied; hertaling en muziek Andries Clement

Pa·ter nos·ter onzevader; muziek Albert de Klerk *1917 †1998;

De slaap lied; tekst psalm 6, vers 4; hertaling Klaas Hanzen Heeroma *1909 †1972, muziek Andries Clement

Ciel, air et vents sonnet; tekst Pierre de Ronsard *1524 †1585; muziek Rudolf Escher *1912 †1980; deel III uit ciel, air et vents

A·des·to do·lo·ri me·o motet; muziek Giaches de Wert *1535 †1596; lijflied van Collegium Musicum Amsterdam, nu juist uitgevoerd door het Basilius College!

col·lec·te znw; na afloop kunt u uw waardering tonen middels een vrijwillige gulle gift; uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Lapse schilderij van Maya Kulenovic v, *1975 Sarajevo Joegoslavië, Canadees kunstenaar en schilder; iconische afbeelding bij dit concert

or·ga·ni·sa·tie de; de ~ is in handen van Peer Doevendans